Jdi na obsah Jdi na menu
 


14, Haszehemui fáraó magyar szövege

Haszehemui fáraó a lexikonban, katt az aláhúzottra, másik honlapon olvashat róla. 

 

14-haszehemui.png

Összeolvasva: Magyarok, hunok királya, két haza főura.

Magyarázatra szorul, mit akart Szeth-tel. Összecsaptak a fekete magyarok a fehér magyarokkal, és a fehérek győztek.

 

Egy idézet a Wikipédiából:

"Haszehem egy polgárháborút követően (melyben Hórusz és Széth követői csaptak össze) újraegyesítette Felső- és Alsó-Egyiptomot, ekkor vehette fel a Haszehemui nevet. Megint mások azt mondják, hogy núbiai útjáról visszatérve (ahol egy felkelést vert le) döntötte meg Széth-Peribszen hatalmát."

A núbiai fekete magyarokat legyőzte: Széth képét nézzük a lexikonban, katt a névre.

Ha elolvasták, a kép olvasása: sethes-nek is olvassák idegen nyelven. Mi értjük, = SERTÉS.

Ezért fekete sertésfejjel van a rajz is. Ezt kell olvasni.

Kezében a fekete magyarok, kusok jogara, tehát ő a Kusok ura.

Másik kezében az onk jel, karjával fogja, Onk+kar = hungarok ura.

Ezzel megmagyaráztuk, kit győzött le sertéshonban a fáraó:

legyőzte a fekete magyarok lázadó urát.

 

Egyiptomi magyar nyelvemlék: Napatai= Napotthoni fejedelem

 

 

beolvasas0044.jpg

 

 

A kusok Napatában székelő fejedelmét 'Nagyúrnak' címezték. Emberalakban ábrázolták, sertés-maszkkal

(Az olvasatát és e képet Dr, Baráth Tibor Montreál fejtette meg és publikálta először.). 

A Nagyúr úr-székén (trónján) ül, baljában Núbia jogarát tartja, a szokásos fokost, jelezve, hogy ő a Főkos, a pásztorok királya, jobbjában pedig az egyiptomi eredetű élet-szimbólumot, mert országában ő az élet ura, Isten mása.

 

 Előtte látjuk a neki ajándékba vagy adóba hozott ételeket.

 

Vele szemben egy udvari ember jön, aki magas tálcán rituálisan sült kacsát hoz.

Ez a Kos-úrnak szánt rituálisan sült hús nyilván fontos lehetett, különben nem állna a kép középpontjában.

 

Az ábra felső részében öt oszlopba tagolt szöveg látható, alul pedig vonalra helyezett további három sor írás.
A kép felső részében, az oszlopokon kívül, a Nap olyan szimbóluma látható, amely a hieroglifák kulcsa szerint az UTU hangcsoportot jelzi.

 

 Az ennek folytatásában lévő három másik figura (a férfi, a csirke és a közönséges tartású kar) az AS-U-NAK részlegét írja,

a jelek nem-magyarok által készített jegyzéke szerint.

 

Ha ezeket az elemeket összekapcsoljuk, az UTU-AS-U-NAK, 'Utazónak' szót kapjuk. Ebből már sejthető, hogy a sült kacsa az Isten földi képviselőjének szánt úti eledel, aki hivatása közben éppúgy utazgat országában, miként az Ég ura (Nap) utazik a maga végtelen birodalmában, az égboltozaton.

 

 A kép bal oldalán a napkorongot (AR) látjuk

szárny (MAAT) folytatásában, amit az előbbi szóval összekapcsolva, talán jókívánságnak kell értelmeznünk: 'Utazónak örömet!'

 

Áttérve a folyószövegre, az oszlopokba írt üzenetet felülről lefelé haladva olvassuk, abban a sorrendben véve az oszlopokat, amit a figurák iránya megszab. E szabály szerint jelen esetben a kezdés a balról számított harmadik oszloppal történik, azután a negyedik és ötödik oszlop következik, majd a második oszlop és végül az első.

 

A magyarul írt üzenet az oszlopok sorrendjében így hangzik:

3. 'Ezeket süti népe: torta habbal' (ezután az asztalra rakott ételeket kellene olvasnunk, de azt nem tudjuk) .

A 4. oszlop: 'Itt Napata kos-ura sokat étkezik,

 (5) mert állatokat herélt (érth. 'herélt')'.

 

A 2. oszlop: 'Királyokat Napatábam (1 )' Nagyúrnak nevezik.'

 

A kép alatt elhelyezett három vízszintes sor közül kettőt szintén végig tudtunk elemezni.

E két sor jobbról balra haladva a következő csodálatos magyar mondatot írja:

'(1) Ezt a kacsát sütik Sertésnek Napatában. amikor mindent megyében adóz- (2)-nak tíz mérő búzát (érthet. "mezőgazdasági dolog"), sajtot, túrót, mézet, tojást, sok tyúkot béce-(3)-ét . . .'.

 

Összegezve az afrikai kusok neveivel kapcsolatban szerzett ismereteinket; úgy látjuk, hogy ez a nép állattenyésztő volt, eleinte még fémkultúra és városi civilizáció nélkül.

 

Legfontosabb háziállata a juh, sertés és a kutya lehetett, de szárnyasokat (tyúkot, kacsát) is tartott. Ismerte a méhekkel való helyes bánásmódot, a tejet feldolgozta sajttá és túróvá.

 

Élénk lehetett a népben a kivándorlási vágy és ha egyes fiai fölkerültek Egyiptomba, a Régi Kelet Amerikájába, ott boldogan szolgáltak mint kistisztviselők.

 

Sok névvel illették őket magyar mestereik, szinte mindennel, amit velük kapcsolatban érdekesnek, figyelemre méltónak, sajátosnak találtak: testük színéről, különleges juhaikról, sertéseikről, fekete kutyájukról és mezőikről.

 

Mindez felbecsülhetetlenül értékes tudományos eredmény az egyiptológia terén, de bennünket mégis az lep meg a legjobban, hogy vizsgálódásaink során teljesen nem várt módon rengeteg magyar szóra, kifejezésre és mondatra bukkantunk, amelyekből valóságos mezőgazdasági szótárt tudunk összeállítani a Kr. e. III. és II. évezredben, forgalomban volt magyar szavakból.

 

Talán felesleges újra felhívni a figyelmet arra, hogy a tárgyalt írott magyar nyelvemlékek nem az Ural hegység vidékéről kerültek elő, hanem a Nílus felső völgyéből és hogy az egyiptomi-magyar közös szavak nagy dörömböléssel követelik, a magyar eredet ural- szibériai elméletének módosítását.

 

Feltűnő, hogy a megvizsgált szövegekben sem az angol szakemberek, sem mi nem találtunk semmiféle útmutatást arra, hogy mi lehetett a kusok saját nyelve. Vagy talán ők is magyarul beszéltek? Erre egyelőre nem tudunk feleletet adni. Folytatjuk tehát vizsgálatainkat, hogy a rejtély nyitjára némileg rájöjjünk.

Talán felesleges újra felhívni a figyelmet arra, hogy a tárgyalt írott magyar nyelvemlékek nem az Ural hegység vidékéről kerültek elő, hanem a Nílus felső völgyéből és hogy az egyiptomi-magyar közös szavak nagy dörömböléssel követelik, a magyar eredet ural- szibériai elméletének módosítását.

 

beolvasas0044.jpg

Beírtam a jelek megfelelőit a kép hieroglifái szerint. Az olvasás menete a jelek állása szerint:

3 - 4 - 5 oszlop, fentről lefele.

 

beolvasas0045.jpg

A, EZe+KeT Sü+Ti Né+Pe: To+R+Ta HAB+BAL

B, iTT NaPoTHON ( = Na+Pa+Ta) Kos Ura So+KA+t éT+KEZ-iK

c, MERt áLLa+To+KAT He+Rélt+Ki

 

beolvasas0047.jpg

Az olvasás menete 2 - 1 oszlop. fentről lefele olvasva, mert így állnak a hieroglifák.

 

 

beolvasas0046.jpg

D, KI-RÁ-LYO+KAT Ma+Gy+AR FÖLDön

E, NAGY URa+K+NAK nevezik.

Értik az ötezer éves feliratokat ugye?

Kr.e. III és II évezredben magyar nyelven beszéltek Egyiptomban!

2011-01-19

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható művei. Képek az internet szabadon bemutatható képei.) A jelek hangzós átírásai szabadon bemutathatók a honlapra való hivatkozással.

Sertés úr, Napotthon = Napata fejedelme

Sertés fejjel az úr:  A feketék ura.

Kezében a fokos, az előző oldalakon írtam, hogy jelzi a rangját, ő a fő-kos, vagyis fejedelem.

Másik kezében a fáraók onk - jele, kör a kereszttel, összeolvasva: ONK+KAR és aki fogja ÚR = HUNGÁR ÚR.

Vállán a NEMES kendő, széke háttámláján a fordított J a -sa szótag. 

Széke alapja a párhuzamos jel, Ta. talaj, föld jelentésűek. Benne és rajta a kis ékek, ÉK, ÉGi szótagot írnak. Lába alakja: -Ba szótag.

Összeolvasva: Sertés, a feketék ura, fő-kos.

Hungár úr nemes mása (helyettese, helytartója)

Égi+ta+ban(= Egyiptomban.)

beolvasas0044.jpg

 

(A két figura közötti szöveget a honlap előző oldalán mutattam be. Az ábrát először Dr. Baráth Tibor, Montreál publikálta. Olvasatom tőle különbözik, de értelme hasonló, két oldallal feljebb mutattam be olvasatát.)

A talpazat szövegét a nyíllal jelölt szerint jobbról - balra olvassuk. 

Lemásoltam a hieroglifákat, beítram a magyar szótagok mai betűs jelentését.

 

beolvasas0048.jpg

 

beolvasas0049.jpg

 

beolvasas0050.jpg

 

beolvasas0051.jpg

  

Mai megfogalmazásunkkal:

1, Isteni Égi-ta (azaz Egyiptom az Isten országa) Magyar úrnak ( itt még régies T van urat) Sertésnek a nép és föld urának. Magyar nagyúr(nak) népei adnak adóba a föld termését.

2, Magot, (értsd: gabonát), sajtokat, meg nyulakat, toját (=tojásokat), Ma ...( itt bizonytalan)...masarok (magyarok) (kések rajzai=) kusok ( karok jele felfelé áll = kara+ál =) királya (írnok jele=) a magyar kus király írnoka mindent feljegyez. (Utolsó jel=) ál+t = állat(okat)...

3, ...heréltek ( Ma+a+ha-t =) marhát. Kus kapta fődzset (=földjét) a királytól. Magyar adta házában Nagyúr(nak) földjét. ( Értsd: A magyar uralkodónak köszönheti házát és földjét.)

(Bizonyára még tovább is van a szöveg, de ennyiből tujuk, a fekete helytartó és a kusok magyar nyelven írtak és beszéltk az ókor Amerikájában, mai névvel Egyiptomban. Olvasatom különbözik Baráth Tibor úr olvasatától, két oldallal feljebb mutattam be, de a lényeges mondanivalón nem változtat.)

Ideje pontosítani a történelem könyveinket, ennyi bizonyíték bemutatása után.

A magyar birodalmak közül Egyiptom, = Égi-ta = Mén-ország = Mennyek országa a világ legcsodálatosabb, legtovább fennálló magyar országa volt.

(A Kárpát - medencei után, aminek 2/3-a megszállás alatt, de ma is áll, Hungária és Magyarország néven.) 

 A másik két legtovább fennálló de elveszett országunk: Hét-ország = hettiták,

Mezőföld - Babilon = Baba Ilona , Tündér Ilona országa volt.)

Kisebb népi törzseink kisebb államokkal sokáig léteztek, róluk e honlapon feljebb sokat olvashatnak.

2012-január-21

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható művei. Képek az internet szabadon bemutatható képei.) A jelek hangzós átírásai szabadon bemutathatók a honlapra való hivatkozással.

(Bizonyára még tovább is van a szöveg, de ennyiből tujuk, a fekete helytartó és a kusok magyar nyelven írtak és beszéltek az ókor Amerikájában, mai névvel Egyiptomban. Olvasatom különbözik Baráth Tibor úr olvasatától, két oldallal feljebb mutattam be, de a lényeges mondanivalón nem változtat.)