Jdi na obsah Jdi na menu
 


25, II Pepi fáraó magyar szövege

II Pepi fáraó, az internetes lexikonban az aláhúzottra kattintva olvashatnak.   

25-b-pepi-es-anyja.png

25-ii-pepi--a-pap.png

Az első jel, az úr jele, amit idegen nyelven ré-nek írnak, ha elölről olvasom, miért tették a szó végére? Dupla kör napurat is jelent. (Értsd: Napkirály.)

A kereszt jele nofer, mi értjük, hogy Nagyúr.

A ka-szótag: karok felfelé állnak, kar+áll = király.

 

Második jelcsoport:

A négyszög jele hieroglif P, következik az A, és P.

Pepi fáraó tehát PAP úr, azaz Papkirály volt.

Mai szóhasználatunkkal titulusai: Napúr, Nagyúr a Király, Papkirály.

Nem érthető sem a Pepi, sem a Noferkaré szóösszerakás. (Ezzel bizonyítottuk, hogy a szöveg magyar nyelven jól olvasható.)

Nézzük a szobrát. Pepi gyermekként lett király, amíg felnőtt, anyja uralkodott a nevében. (Eredetiért katt a képre.)

 

A nagy lexikoni képen a lábánál elkopott feliratból is tudok valamit elolvasni:

25-c-szobra-jelei.png

Most jobbról, a kopástól olvasom a töredéket:

Onk jele élet, hullámvonal N, Kör az úr jele, hullámvonal N. Látjuk a szobron, hogy nőről van szó, a kampó jele ez, esz. Összeolvasom mai szavainkkal: Életnek úrnője ez. Idézem a lexikonból: "Anheszenpepi uralkodott helyette régensként." Akkor a kopott keretben a Pap szó van az úr, ura keretben. Neve pedig helyesen olvasva: Pap úr életének úrnője ez.

Most mégis az Anh-e-sze-n pepi nevet megcáfolom:

A sort jobbról olvasom. Az anh, onk, = élet szójel a pap úr után áll, és a lexikon előre tette. Egy hullámvonal = N és a kört = ÚR ki sem olvasták, pedig utána a kampó =ez következik. A sze, ez jelét pedig előbbre tették. Sokadszorra megállapíthatjuk, hogy a közlőknek fogalmuk sincs a magyar névalkotásról, és miként kell a hieroglif szövegeket elolvasni.

Pepi idejében a kerületek kormányzói, a fáraó lányait vették feleségül, s így mitikus tisztelet övezte őket is, melyet a papság hatalmi befolyásának növekedése is erősített. A tartományi kormányzók nem törődtek azzal, hogy megvédjék az országot a beözönlőkkel szemben.

A bevándorlók elfoglalták a Deltavidék keleti felét. Az arisztokrácia tagjai növekvő hatalmukat és gazdagságukat fényűző építkezésekre fordították, s emiatt növelték a lakosság adóterheit. A temetők halálozási arányszámainak elemzése – mivel ez II. Pepi alatt jelentős emelkedést mutat – arra enged következtetni, hogy egy tartós éhínség is volt.

Egyiptomi magyar nyelvemlék: Nílus úrnője

A régi időkben élt emberek szerint a Nílus időszakonként azért árad ki, mert vizét egy titkos isteni személy, név szerint MERIT, kimeregeti...

Ezzel megmagyarázták a Nílus áradásának az okát.

2012-03-04. Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar hieroglifák olvasatát. Szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. Képek az internet szabadon bemutatható képei, és Wkipédia képei.

 

 Honnan a Nílus áradása?

 

Az istennek égi és földi házain kívül, ahol hogy úgy mondjuk állandóan tartózkodott, alkalmi lakóhelyei is voltak. Ilyenek elsősorban a természeti jelenségek, amelyekben az isten valamilyen személyét képzelték el, amely ott a mozgást okozza.

 

25-nilus-urnoje-a.png (A Nílus vize  a forrrásától ered. Phile templomában van a lelet. Hapi és Merit néven ismerik. De ki ő?)

Fentről lefelé olvasva a képírást: Hap= Hab Úr-Nő kígyók: UreUS 2-többesszám jele= Úrősök. Látjuk a VIZÉT, karjai adó helyzetben: Karokkal adja.

Összeolvasva mai nyelvezetünkkel: Hab-úrnő az ősurak vizét karjaival adja. (A képírás olvasatát én publikáltam először 2011-szept.16. Az olvasata szabadon bemutatható "Kissúrék rovás lelet gyűjteménye és megfejtései " megjegyzéssel.)

 

Ezek az alkalmi lakóhelyek azonban nem a napisten lakóhelyei voltak, hanem a régi termékenységi istené, aki mint tevő ezt a parcellát a napisten győzelme után is megtartotta magának és a természeti jelenségek magyarázatára szolgált.

 

25-nilus-urnoje-c.png

 

Egyik ilyen példa szerint a Nílus időszakonként azért árad ki, mert vizét egy titkos isteni személy, név szerint MERIT, kimeregeti. Közelebbről megvizsgálva a szóbanforgó képet, amely nőt ábrázol merítésre tartott karral, észrevesszük, hogy az egyiptológusok olvasása hiányos. Beírtam az írásjelekhez az összeolvasandó szótagokat:

 

25--nilus-urnoje-b.png

 

A kép írásjeleit rendre elolvasva, így áll a dolog: a két párhuzamos vonal közé írt írásjelek:

Me-Ri-Ti, alatta HAP= Hab, a két párhuzamos pedig a 2 számot írja =többesszámban olvasom, tehát együtt: Meríti habokat.

E szöveghez hozzá kell azonban olvasni azt a részt is, ami képírással van írva: az istennő fején látható KHA szimbólumot, az emberi arcot RA, majd a feltűnő helyzetben tartott kart KAR (R/L: KAL). Ezeket az elemeket az előbbi szöveg elé illesztve, az istennő tevékenységére ezt kapjuk:

Karokkal meríti habokat.. Ezzel meg lett magyarázva a Nílus áradásának az oka.

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)

2011-szept.-16.